dokumenty i kalkulator leżący na stoleUsługi kadrowo-płacowe

Oferujemy usługi kadrowo-płacowe pomagając usprawnić proces związany z obsługą pracowników w firmach. Zlecając outsourcing w tym zakresie naszej kancelarii, zyskują Państwo oszczędność finansową związaną z brakiem konieczności utworzenia i utrzymania działu kadr i płac w firmie. Eliminuje to koszty rekrutacji, szkoleń i świadczeń socjalnych a także nakładów na sprzęt i oprogramowanie dla stanowisk pracy działu kadr i płac.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy kompleksowe usługi związane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników. Kadry i płace wymagają skrupulatności i doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa, tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także obowiązujących regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Stanowimy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie i z zaangażowaniem.

 

Nasza oferta usług kadrowo-płacowych

W naszej ofercie usług kadrowo-płacowych znajduje się m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji kadrowej (między innymi akt osobowych pracowników, ewidencji urlopów, itp.)
 • sporządzanie umów o pracę
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
 • przygotowywanie świadectw pracy
 • przygotowywanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • dopilnowanie terminów przeprowadzenia badań okresowych, jak też szkoleń BHP
 • obsługiwanie umów cywilno-oprawnych (tj. zlecenia, o dzieło, innych)
 • doradztwo w sprawach dotyczących kadr i płac