Usługi

Zapraszamy do zapoznania się oferta naszej firmy:
Tak szeroka ofertę usług jaka możemy skierować do Państwa i tym samym zaproponować kompleksowość obsługi.

KANCELARIA PODATKOWA MILCZAREK

Prowadzimy pełny zakres usług rachunkowych i doradczych dla:

 • Spółek prawa handlowego i innych
 • Spółdzielni
 • Stowarzyszeń i Fundacji
 • Działalności gospodarczych

W zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych;
 • Ewidencja majątku trwałego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych podatku dochodowego i VAT;
 • Przechowywanie dokumentacji;
 • Sporządzanie sprawozdania F-01;
 • Delegacje krajowe i zagraniczne oraz działalność kasowa;
 • Administrowanie długiem i monitorowanie należności.

OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY

Ze względu na różne potrzeby jako nasi Klienci mają Państwo do wybory kompleksowe przeniesienie funkcji personalnych na zewnątrz Firmy lub tylko w pożądanym przez Państwa obszarze, albo okresowe wsparcie np. w trakcie kontroli, rozliczania się z Urzędem Skarbowym itp.

Płace

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu wewnątrzzakładowego;
 • Sporządzanie zgłoszeń/wyrejestrowań do ZUS;
 • Przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników (paski);
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki);
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, itp.;
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS;
 • Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
 • Prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności;
 • Sporządzanie comiesięcznej kalkulacji wysokości skł. ZUS wraz z wydrukami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Zapewnienie pracownikom bieżącej informacji o dot. wynagrodzenia wraz z odliczeniami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o ubezpieczeniu społecznym;
 • Naliczanie i sporządzanie deklaracji na PFRON;
 • Zgłoszenie do PIP i PIS;
 • Dokumentacja dla Pracownika RMUA;
 • Deklaracje podatkowe PIT 11 oraz Pomoc w rozliczeniu podatku dochodowego;
 • Rozliczanie umów innych niż o pracę;
 • Rozliczanie niepieniężnych dodatków do wynagrodzenia.

Kadry

 • Nawiązywanie stosunku pracy (przygotowanie i zebranie akt osobowych) i podpisywanie umów cywilno-prawnych;
 • Świadectwa pracy;
 • Zaświadczenia dla pracowników;
 • Skierowania na badania;
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej (w okresie trwania umowy – dla pracowników pracujących i dla pracowników których stosunek pracy ustał);
 • Wnioski urlopowe;
 • Pozostała dokumentacja dla pracowników;
 • Stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS;
 • Występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed instytucjami Państwowymi, jako świadek w postępowaniach oraz przygotowywanie dodatkowych raportów w trakcie kontroli z urzędu w zakresie polityki kadrowo-płacowej (sprawy sprzed objęcia usługami rozliczane są na zasadach ustalonych w odrębnej umowie);
 • Wyjaśnianie w urzędach i instytucjach wszelkich kwestii spornych i wątpliwości związanych z polityka kadrowo-płacową (sprawy sprzed objęcia usługami rozliczane są na zasadach ustalonych w odrębnej umowie).

Usługi dodatkowe

 • Korekty deklaracji ZUS (za okresy przed przejęciem kadr i płac) – koszt według odrębnej umowy;
 • Szkolenia BHP, specjalistyczne instruktarze stanowiskowe – koszt według odrębnej umowy;
 • Przygotowanie, korekta prawno-kadrowej dokumentacji wewnątrz zakładowej (regulaminy, zarządzenia, umowy użyczenia i korzystania z zasobów Spółki itp.) – koszt według odrębnej umowy;
 • Występowanie o druki E101, A1, Zatrudnienia cudzoziemców (zezwolenia itd.) – koszt według odrębnej umowy;
 • Przygotowanie innej dokumentacji kadrowo-płacowej (wybiegająca ponad standardowe umowy) – koszt według odrębnej umowy
  negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi – koszt według odrębnej umowy;
 • Wysyłka dokumentacji personalnej bezpośrednio do pracownika (na zlecenie) – druki RMUA, legitymacje ubezpieczeniowe, dokumentacja personalna, PIT 11 (do pracownika i do Urzędów Skarbowych itp).

DORADZTWO GOSPODARCZE

Często dobry pomysł na biznes, zatrudnienie cudzoziemców, przekształcenia, wymogi formalne stają na drodze w prowadzeniu własnej firmy. Z naszej strony zapewniamy fachową opiekę w zakresie formalno-organizacyjnym prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w formie kompleksowej obsługi lub w określonych przypadkach.

 • Pomoc przy zakładaniu i przekształcaniu Spółki, Stowarzyszenia, Fundacji, Spółdzielni i własnej działalności gospodarczej Obsługa organów Spółki;
  - Organizacja i doradztwo w zakresie zarządzania
  - Planowanie strategiczne i operacyjne (kryzysowe)
  - Analiza i kontrola kosztów oraz innych zagadnień finansowych
  - Planowanie i organizacja pracy, efektywności zarządzania
  - Planowanie systemu rachunkowości i kontroli finansów
 • Obsługa prawno – organizacyjna działalności – umowy, pisma, procedury, regulaminy itd..

DORADZTWO PODATKOWE i PRAWNE

Współpracujemy z siecią kancelarii podatkowych i prawnych w większych miastach Polski oraz bezpośrednio z Doradcami i Specjalistami w zakresie podatków i Prawa, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują również fachową obsługę w tym zakresie i mogą liczyć na specjalistyczne konsultacje w bardzo wielu obszarach.

Show Comments